Contact maken

Je kunt voor jouw vragen via diverse kanalen mij volgen of contact opnemen.

Beleef Leidsche Rijn (adverteren, eigen pagina, groepswijkfietstochten)
Mail via:       UITladderLeidscheRijn@gmail.com
Facebook:   Beleef Leidsche Rijn  / Twitter: @BeleefLR
Website:      www.BeleefLeidscheRijn.nl

UITladder Leidsche Rijn (adverteren, copy activiteiten & persberichten)
Mail:            UITladderLeidscheRijn@gmail.com
Facebook:  UITladder Leidsche Rijn  / Twitter: @UITladderLR
Website:     www.UITladder-Leidsche-Rijn.nl

UIT ETEN in Leidsche Rijn (adverteren & upgrade bedrijfspagina)
Mail:           UITETENinLeidscheRijn@gmail.com
Facebook:  UITETEN in Leidsche Rijn / Twitter: @UITETENinLR
Website:     www.UITETENinLeidscheRijn.nl

Liefst Leidsche Rijn
Mail:          Hallo@liefstLeidscheRijn.nl

EVEN HIER / EVEN in de Wijk
(wijkfietstochten, lezingen, informatie&adviesgesprekken, projecten, interim klussen)

Mail:         Evalien@even-hier.nl

 

Overige gegevens
Mobiel/What’sapp
  06 44 720 283 (maar voorkeur per mail)
KvK                          ingeschreven als EVEN HIER
Adres                       Terwijde, Leidsche Rijn, Utrecht
LinkedIn                   Evalien van ’t Veen